Waarom ventileren?

De steeds compactere bouwstijl en de strenge isolatienormen heeft de nood aan ventilatie sterk verhoogd. In een woning heerst een continue luchtverontreiniging, door onszelf (ademen en zweten) en door onze bezigheden (koken, douchen, ...). Bijkomend vervuilt de woning zelf ook de lucht door detergenten, verf van muren of meubels, radon en vluchtige organische stoffen. In een goed geïsoleerde woning zonder ventilatie heerst al snel een muffe en sterk vervuilde binnenlucht. Een te hoge CO² concentratie, schimmels, mijten, virussen en bacterieën steken al snel de kop op. Met allerlei ongemakken als gevolg: hoofdpijn, droge keel, gebrek aan concentratie, vermoeidheid.

Waarom zetten we niet gewoon een raam open?

Af en toe een raam openen is onvoldoende. De ventilatie is slechts tijdelijk, ongecontroleerd en met veel energieverlies. Een open raam kan ook andere ongemakken geven: geluidsoverlast, insecten, kans op inbraak, ... Daarom is gecontroleerd continue ventileren noodzakelijk zodat je in een aangenaam en gezond binnenklimaat leeft met een minimum aan energieverlies.

En dit 24 uur op 24

Verse lucht wordt toegevoerd in de droge ruimtes: woonkamer, slaapkamer, bureau, speelkamer, ... Dit kan natuurlijk via raamroosters of mechanisch via de ventilatie unit. Via een de speling onder de binnendeuren stroomt deze verse lucht door de woning via trappenhal, gang, ... De ondertussen vervuilde lucht wordt afgevoerd in de natte ruimtes (keuken, toilet, badkamer, ...)

Systemen

 Systeem C: natuurlijke luchttoevoer via raamroosters en mechanische luchtafvoer

 Systeem C+: natuurlijke luchttoevoer via raamroosters en vraaggestuurde luchtafvoer

 Systeem D: mechanische luchttoe- en afvoer met warmtewisselaar: de koude toegevoerde lucht wordt opgewarmd met de warme afgevoerde lucht

 Systeem D+: zoals systeem D met geïntegreerde vraagsturing

Het ventilatiesysteem heeft een belangrijke invloed op de EPB score van de woning. Bij nieuwbouw of energetische renovatie wordt het ventilatiesysteem bepaald in het EPB-verslag.